English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Cevdet AKDAĞ
Tokat Ekolojik Şartlarında Kışlık ve Yazlık Ekime Uygun Mercimek (Lens culinaris Medic) Çeşitlerinin Belirlenmesi ,ss. 69-73
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Türkiye Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L,) Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu: I. Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri ,ss. 95-100
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Börülcenin (V. Sinensis (L.) Endl.) Tokat-Kazova Şartlarına Adaptasyonu Ve Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi ,ss. 343-357
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Tokat-Kazova Şartlarında Farklı Zamanlarda Ekilen Fasulye Çeşitlerinde Tohum Böceği (A. Obtectus Say.) Zararının Belirlenmesi ,ss. 359-369
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Ekim Zamanı, Azot Ve Fosfor Dozlarının Nohut (C Anetınum L.) 'Ta Verim Ve Diğer Bazı Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma ,ss. 110-121
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Bakteri (Rhizobium ssp.) Aşılama, Azot Dozları ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer arietinum L.) ‘ un Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ,ss. 122-134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Tokat Şartlarında Ekim Zamanının Maş Fasulyesinin (Vigna Radiata (L.) Wilczek) Dane Verimi Ve Diğer Bazı Özelliklere Etkilerinin Belirlenmesi ,ss. 135-140
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Sıra Aralıklarının Tokat-Kazova Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.) savi) 'nin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ,ss. 141-146
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Nohutta Bakteri (Rhizobium ssp.) Aşılamanın Değişik Büyüme Gelişme Dönemlerinde Bazı Bitkisel Özelliklere Etkileri ,ss. 147-151
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Bakteri (Rhizobium Ciceri) Bulaştırma, Azot Dokları Ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer Arietinum L.)'Un Bazı Bitkisel Ve Kalite Özelliklerine Etkileri ,ss. 87-100
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Tokat Şartlarına Uygun Kuru Fasülye Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ,ss. 101-111
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Nohut (Cicer Arietinum L.)’Dabakteri (Rhizobium Ciceri) Aşılama, Sıra Aralığı Ve Azot Dozları Kombinasyonlarının Ekonomik Analizi Üzerinde Bir Araştırma ,ss. 185-195
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cevdet AKDAĞ
Tokat Şartlarında Bakteri (Rhizobium Cl Cerf) Aşılama Ve Azot Dozlarının Nohut (Cıcer Arietlnum L)’Un Verim Ve Veriwı Unsurlarına Etkileri Üzerine Bîr Araştırma ,ss. 197-207
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

|

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri